Strict Standards: Redefining already defined constructor for class User in /www/doc/www.lepsi-knihy.cz/www/include/user.php on line 78
E-shop - Lepší knihy

E-shop

Výhodný nákup

 
Vydavatelství: Lepší firma

 

Kniha Milana Studničky může být pro čtenáře zajímavou interpretací myšlenek o životě, o slovech a skutcích, o tom, co v duši odsoudíme a přesto sami, aniž si to možná uvědomujeme, děláme. Díky tomu, že žijeme životy druhých, že žijeme často ve snu, místo v realitě, že žijeme na slibech, které se neplní, ohluchli jsme a oslepli. Proto se nám může význam textu zdát při prvním čtení nepochopitelný.

Pak není divu, že se k některým kapitolám můžeme opakovaně vracet a budeme-li chtít rozumět, můžeme docházet k často překvapivé, ba i bolestné sebereflexi.

 

229 Kč 149 Kč 129 Kč bez DPH
Vydavatelství: DharmaGaia

Autorka: Joan Liedloffová

Autorka ve své světově proslulé knize odhaluje, proč jsou lidé žijící na Západě tak nespokojení a často nešťastní. Po několika expedicích mezi jihoamerické indiány rozpoznala, že tyto pocity mohou pramenit z neuspokojených potřeb miminek a malých dětí, které se na Západě snažíme vychovávat podle všemožných teorií, jen ne podle vlastní intuice a evolucí vytvořených jednoduchých pravidel a očekávání.

 

198 Kč 172 Kč bez DPH
Vydavatelství: Portál

Autor: Francois Delivré

Kniha se zabývá otázkami uspořádání a prožívání času ze dvou hledisek - z hlediska účinnosti a z hlediska zachování klidu a pohody. Autor chce pomoci čtenářům, aby dokázali uskutečňovat své osobní cíle a zvládali v klidu veškeré činnosti. Ukazuje názorně problémy a příčiny nezdarů, klade otázky k zamyšlení, z nich vyvozuje podněty a doplňuje cvičeními. Knihu uzavírá soubor otázek, test, s nímž si čtenář uvědomí, na co se zaměřit, co mu nejvíc brání v účinném uspořádání času.

Chcete-li se dovědět více na téma plánování času, využijte naše semináře zaměřené na Time management. O tom, jak naše školení děláme, vypovídá hodnocení klienta.

245 Kč 233 Kč 202 Kč bez DPH
Vydavatelství: Portál

Autor: Maren Fischer-Epe

Koučování 
Zásady a techniky profesního doprovázení 
Chcete vědět, co se děje při koučování a co můžete od koučování očekávat? Co je při tomto přístupu užitečné a co ne? Jak si lze osvojit dovednosti a techniky nezbytné pro profesionální koučování? Kniha Koučování nabízí úvod do psychologických základů koučování, přehled zásad a technik, které k tomuto přístupu patří, a zároveň řadu podnětů k tomu, jak správně řídit proces koučování, jak smysluplně používat nástroje, které má kouč k dispozici, a jak rozvíjet profesionální kompetence. Osloví zájemce o oblast managementu, rozvoje osobnosti, a především ty čtenáře, kteří se zajímají o oblast koučování.

287 Kč 273 Kč 237 Kč bez DPH
Vydavatelství: Portál

Autoři: Keith Posner, Mike Applegarth

Kapesní příručka rad, metod a nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí efektivně zvládat své úkoly. Projektový management vyžaduje velké množství různých dovedností - od schopnosti vytvořit vizi a plánovat, až po kontrolu, komunikaci, vedení lidí a samozřejmě dokončení projektu. Knížka obsahuje nejlepší praktiky ze všech těchto různorodých oblastí, které jsou uspořádány srozumitelnou a výstižnou formou.

Pro hlubší proniknutí do světa managementu doporučujeme naše školení efektivní manažer.

139 Kč 132 Kč 115 Kč bez DPH
Vydavatelství: Portál

Autoři: Peasovi, Allan a Barbara

K aktualizovanému a podstatně rozšířenému vydání knihy Řeč těla (kniha je rozšířena zhruba o dvě třetiny) si Allan Pease přizval svou manželku Barbaru a novým způsobem pojednali všechna témata, která se nacházejí už v první verzi této knihy (teritoria a zóny, gesta rukou, polohy nohou, oční signály, společenská gesta atd.). Knihu zároveň rozšířili o nová témata (úsměv a smích, kulturní odlišnosti, prosémické vzdálenosti, hlídání teritoria, interview a politické mocenské hry apod.). Kniha je přehledně strukturovaná, napsaná zábavnou formou. Nezbytným doprovodem knihy jsou ilustrativní fotografie a kresby.

415 Kč 394 Kč 343 Kč bez DPH
Vydavatelství: Portál

Autor: Mary Hartley

Teorie, cvičení a modelové situace
S lidmi komunikujeme různými způsoby. Přestože tou obecně nejuznávanější je slovní komunikace, řadu informací přijímáme a také vyjadřujeme beze slov, tedy postoji těla a gesty, mimikou tváře, barvou a silou hlasu a podobně. Autorka knihy Řeč těla v praxi vysvětluje jednak základní teorii týkající se různých stránek neverbální komunikace, ale především nabízí řadu podnětů, cvičení a modelových situací, ve kterých si čtenář může procvičit svou schopnost vnímat řeč těla u druhých a zároveň zlepšit své vlastní neverbální projevy. Knihu, která je poutavou příručkou pro všechny, kdo chtějí proniknout do oblasti neverbální komunikace, uvítají především čtenáři se zájmem o populární psychologii, mezilidskou komunikaci a také ti, kdo chtějí v této oblasti zdokonalit své vlastní dovednosti.

Znalost řeči těla je důležitá ve všech oblastech lidského života. Jak ji využít, se můžete také dovědět na našich kurzech.

177 Kč 168 Kč 146 Kč bez DPH
Vydavatelství: Portál

Autor: Sylvie Sperandio

Pravidla ústního i písemného vyjadřování
Dobrá komunikace v zaměstnání je klíčem k úspěchu, je však třeba ovládat základní pravidla, která přináší tato publikace spolu s konkrétními příklady. Poskytuje praktické návody, jak zvládat ústní i písemné vyjadřování v pracovním procesu i s ostatním okolím v zaměstnání. Radí také, jak komunikovat prostřednictvím internetu, telefonu, jak si připravovat a podávat ústní vystoupení i písemné zprávy. 
Kniha je určena čtenářům se zájmem se o komunikaci.
S. Sperandio je psycholožka, působí v Kanadě jako osobní a profesní kouč, pořádá firemní kurzy a semináře zaměřené na komunikaci. 

187 Kč 178 Kč 154 Kč bez DPH
Vydavatelství: Portál

Autor: Carmen Kindel-Beilfuss

V koučování, poradenství a systemické terapii
Ten, kdo se dobře ptá, vnáší do rozhovoru pohyb. Dobře položené otázky probouzejí v dotazované osobě zvědavost, udržují její pozornost a mohou jí otevřít nové možnosti a zdroje. Otázky jsou tedy nejen prostředkem k získání informací, ale i cestou k rozšíření klientova pohledu na obtížnou oblast jeho života, k nastartování vhodných procesů změny. Autorka se ve své knize snaží přijít na to, jak dobrou otázku formulovat a jak ji využít pro vedení dobrého rozhovoru v různých fázích. Zabývá se technikami dotazování v individuální, párové i rodinné terapii, se zvláštním zaměřením na tzv. biografické interview. Ve své knize nabízí přímo stovky otázek vhodných pro různá témata a kontexty v koučování, poradenství či systemické terapii a náměty na to, jak tyto otázky dále využít při různých aktivitách s terapeutickým potenciálem. Kniha je určena pro psychoterapeuty (zejména v systemické terapii), poradenské psychology, kouče, studenty psychologie, lidi se zájmem o sebezměnu a bude inspirativní i pro lidi, kteří vedou rozhovory v jakémkoli kontextu. 
Carmen Kindl-Beinfluss je psychoterapeutka a výcviková terapeutka a supervizorka, přes 20 let působící v oboru v německém Magdeburgu.

Chcete-li se dále zdokonalovat v pokládání otázek, využijte našich seminářů obchodní dovednosti, asertivní komunikace či koučování.

375 Kč 356 Kč 310 Kč bez DPH
Vydavatelství: Portál

Autor: Roman Braun

Kvalita komunikace určuje do velké míry profesní i osobní úspěch. Rozhodující přitom je, jak je člověk schopný prezentovat své vlastní kvality, řešit vztahové konflikty či pečovat o své vztahy. Autor nabízí řadu technik a podnětů, s jejichž pomocí lze dospět k rétorické zdatnosti. Čtenář se dozví, jak rozvíjet své charizma a působení na druhé, jak se vyvarovat rétorických chyb a vystupovat jistěji nebo jak podávat přesvědčivé argumenty. Kniha také poradí, jak lépe zvládnout prezentaci či rozhovory a přibližuje téma hypnorétoriky – využívání sugestivních účinků.
Kniha je vhodná pro čtenáře, kteří chtějí využívat svých rétorických dovedností jak v profesní oblasti, tak v osobních vztazích.

R. Braun působil jako trenér rétoriky, kouč a poradce v oblasti ekonomiky a sportu. Pracoval pro řadu prestižních mezinárodních firem i politických organizací.

335 Kč 318 Kč 277 Kč bez DPH
 

Lepší firma s.r.o.

Miletice 44, 273 24 Velvary-Černuc, kurzy@lepsi-firma.cz

© 2015 Lepší knihy. Stránka provozována pod systémem SrnaCMS od Tomáš Srna, verze 1.1.3. FamFamFam, Vimeo